For information in English

Undervisningsformer under hösten 2020 vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer 

All undervisning på grundnivå i ekonomisk historia och internationella relationer inklusive tentamen och omtentamen under perioden augusti 2020 till början av november 2020 (de två första delkurserna) sker på distans via Zoom. Från november till och med januari (delkurs tre och fyra), kommer distansundervisning att kombineras med inslag på campus i form av seminarier om rådande situation så tillåter. När fysiska seminarier inleds kommer närvaro vara icke-obligatorisk.

På avancerad nivå planerar vi att återgå till campus-undervisning vid höstterminens början. För studenter som pga. reserestriktioner samt för de som med hänvisning till hälsotillstånd inte kan närvara fysiskt kommer de finnas möjligheter att följa undervisningen via distans.

Dessa riktlinjer kan emellertid komma att förändras om myndigheter fattar beslut som göra att denna planering måste frångås.

För livestreamade lektioner gäller följande: 

Vi rekommenderar att lärarna inte spelar in dessa och lägger ut i efterhand dels i syfte att uppmuntra aktivt studentdeltagande, dels för att säkerställa att inga studenter utan medgivande spelas in vilket skulle kunna medföra negativa konsekvenser för säkerställandet av personlig integritet. Vi rekommenderar även att studenter inte spelar in livestreamade lektioner med hänsyn till andra studenters personliga integritet.


Studentkontakter

Fram tills annat blir meddelat tar studentexpeditionen inte emot besök. Främst ska kommunikation med studentexpedition och lärare ske via mejl eller telefon. Uthämtning av tentor sker från 17 mars endast digital genom att mejla studieinfo@ekohist.su.se. Observera också att institutionens anställda i den mån det är möjligt kommer att arbeta hemifrån vilket innebär att det kan ta tid innan de har tillgång till eventuellt material som du som student vill ta del av/ begär ut. Fundera även på om uthämtning av en tenta är nödvändigt just nu.


Utbyte eller praktik

Om du är utbytes- eller praktikstuderande är det viktigt att du håller dig uppdaterad om situationen i det land du befinner dig. Du måste också följa UD:s rekommendationer noggrant ifall du tvingas åka hem. Uppmanas du av nationella myndigheter att åka hem från det land du befinner dig ska du göra detta.

För dig som är praktikant i Sverige eller utomlands gäller att du följer de instruktion som finns på Athena, eller kontakta gonzalo.pozomartin@ekohist.su.se.

Om du behöver slutföra din praktik, i Sverige eller utomlands, kontakta gonzalo.pozomartin@ekohist.su.se. 

Ni som gör praktik utomlands eller är på utbyte är försäkrade genom Kammarkollegiets Student-UT försäkring. På Kammarkollegiets webbplats framgår vilka regler som gäller avseende bl.a. ekonomiskt bistånd vid hemresa och kostnader vid vistelse hos läkare.
 

Generell information

Både studenter och medarbetare med symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma. Stanna hemma även om du har lindriga symptom samt stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk.
SU:s generella information om Corona som uppdateras regelbundet finns att läsa här: www.su.se/corona  


Ytterligare information

Så här kan du studera hemifrån
Öppetider från 18 mars