For information in English

Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer övergår till distansundervisning

Från och med den 18 mars övergår Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer till distansundervisning under resten av terminen. Undervisning och examination sker virtuellt, exempelvis genom inspelade föreläsningar, lektionsundervisning och seminarier via Zoom. Seminarier kan även komma att ersättas av individuella skriftliga uppgifter. Salstentamen görs om till hemtentamen. Även all kommunikation i samband med undervisning ska ske genom mejl/telefon/elektroniskt.

Alla frågor kring detta hanteras av de kursansvariga lärarna.


Obligatoriska moment och salstentamen

Prefekten vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer har fattat beslut om att det är möjligt den här terminen att göra avsteg från kursplanernas angivna examinationssätt och obligatoriska moment.

Hemtentamen istället för salstentamen

Institutionen har beslutat att examination genom salstentamen ska ersättas med hemtentamen. Detta berör samtliga kurser som idag examineras genom salstentamen. Lärplattformen Athena tillhandahåller i dagsläget ingen bra lösning för inlämnande av anonyma tentamen. Vi kommer därför inte kunna erbjuda anonymiserade tentor vid hemtentamen och vi hoppas att du som student har överseende med detta, givet rådande situation.


Studentkontakter

Fram tills annat blir meddelat tar studentexpeditionen inte emot besök. Främst ska kommunikation med studentexpedition och lärare ske via mejl eller telefon. Uthämtning av tentor sker från 17 mars endast digital genom att mejla studieinfo@ekohist.su.se. Observera också att institutionens anställda i den mån det är möjligt kommer att arbeta hemifrån vilket innebär att det kan ta tid innan de har tillgång till eventuellt material som du som student vill ta del av/ begär ut. Fundera även på om uthämtning av en tenta är nödvändigt just nu.


Utbyte eller praktik

Om du är utbytes- eller praktikstuderande är det viktigt att du håller dig uppdaterad om situationen i det land du befinner dig. Du måste också följa UD:s rekommendationer noggrant ifall du tvingas åka hem. Uppmanas du av nationella myndigheter att åka hem från det land du befinner dig ska du göra detta.

För dig som är praktikant i Sverige eller utomlands gäller att du följer de instruktion som finns på Athena, eller kontakta gonzalo.pozomartin@ekohist.su.se.

Om du behöver slutföra din praktik, i Sverige eller utomlands, kontakta gonzalo.pozomartin@ekohist.su.se. 

Ni som gör praktik utomlands eller är på utbyte är försäkrade genom Kammarkollegiets Student-UT försäkring. På Kammarkollegiets webbplats framgår vilka regler som gäller avseende bl.a. ekonomiskt bistånd vid hemresa och kostnader vid vistelse hos läkare.
 

Generell information

Både studenter och medarbetare med symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma. Stanna hemma även om du har lindriga symptom samt stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk.
SU:s generella information om Corona som uppdateras regelbundet finns att läsa här: www.su.se/corona  


Ytterligare information

Så här kan du studera hemifrån
Öppetider från 18 mars