For information in English

Undervisningsformer under delkurs 1 och 2 HT2021 vid institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer 

- Undervisning och examinering i ekonomisk historia och internationella relationer på grundutbildningsnivå kommer i huvudsak ske på distans under de första två delkurserna under HT21. Föreläsningar och examination kommer fortsatt ske på distans, medan seminarier i viss mån kan ske på campus, förutsatt att smittspridningen tillåter det 

- All undervisning och examinering på mastersnivån kommer ske på distans under de första två delkurserna under HT21.

Undervisningsformer under delkurs 3 och 4 HT2021 vid institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

- Undervisning och examinering i ekonomisk historia och internationella relationer på grundutbildningsnivå kommer under delkurs tre och fyra delvis ske på campus, och delvis på distans. Föreläsningar och examination kommer fortsatt ske på distans, medan seminarier i största möjliga mån kan ske på campus, förutsatt att smittspridningen tillåter det 

- Undervisning och examinering på mastersnivån kommer delvis ske på distans och delvis på campus under delkurs tre och fyra under HT21. Föreläsningar och examination kommer fortsatt ske på distans, medan seminarier i största möjliga mån kan ske på campus, förutsatt att smittspridningen tillåter det 

 

För livestreamade lektioner gäller följande: 

Vi rekommenderar att lärarna inte spelar in dessa och lägger ut i efterhand dels i syfte att uppmuntra aktivt studentdeltagande, dels för att säkerställa att inga studenter utan medgivande spelas in vilket skulle kunna medföra negativa konsekvenser för säkerställandet av personlig integritet. Vi rekommenderar även att studenter inte spelar in livestreamade lektioner med hänsyn till andra studenters personliga integritet.


Studentkontakter

Fram tills annat blir meddelat tar studentexpeditionen inte emot besök. Främst ska kommunikation med studentexpedition och lärare ske via mejl eller telefon. Uthämtning av tentor sker från 17 mars endast digitalt genom att mejla studieinfo@ekohist.su.se. Observera också att institutionens anställda i den mån det är möjligt kommer att arbeta hemifrån vilket innebär att det kan ta tid innan de har tillgång till eventuellt material som du som student vill ta del av/ begär ut. Fundera även på om uthämtning av en tenta är nödvändigt just nu.


Utbyte eller praktik

Om du är utbytes- eller praktikstuderande är det viktigt att du håller dig uppdaterad om situationen i det land du befinner dig. Du måste också följa UD:s rekommendationer noggrant ifall du tvingas åka hem. Uppmanas du av nationella myndigheter att åka hem från det land du befinner dig ska du göra detta.

För dig som är praktikant i Sverige eller utomlands gäller att du följer de instruktion som finns på Athena, eller kontakta gonzalo.pozomartin@ekohist.su.se.

Om du behöver slutföra din praktik, i Sverige eller utomlands, kontakta gonzalo.pozomartin@ekohist.su.se. 

Ni som gör praktik utomlands eller är på utbyte är försäkrade genom Kammarkollegiets Student-UT försäkring. På Kammarkollegiets webbplats framgår vilka regler som gäller avseende bl.a. ekonomiskt bistånd vid hemresa och kostnader vid vistelse hos läkare.
 

Generell information

Både studenter och medarbetare med symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma. Stanna hemma även om du har lindriga symptom samt stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk.
SU:s generella information om Corona som uppdateras regelbundet finns att läsa här: www.su.se/corona  


Ytterligare information

Så här kan du studera hemifrån