Forskning

Forskningsnyheter

Sanna Strand

Värnpliktens återkomst och omdaning i Europa

Sanna Strand, doktor i Freds- och utvecklingsforskning och forskare vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, har beviljats ett treårigt Postdoc-anslag från Vetenskapsrådet.

mistra-geo-square

Mistra Geopolitics Phase II - Navigating towards a Sustainable and Secure Future

Research programme funded by Mistra Geopolitics to analyze geopolitics and sustainability (2021-2024).

soybeans

Nytt forskningsprojekt om världshandeln med soja

Matilda Baraibar, doktor i ekonomisk historia, har fått beviljat anslag av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse för projektet  ”Unequal exchange and agrofood globalization: nitrogen, soybeans and Latin America”.

covid19

Samlade publikationer rörande Covid-19

Här följer en listad sammanfattning av vad forskare vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer har publicerat eller på annat sätt kommunicerat under våren.

dag-medeltid

Vad åt man på Västerås slott på 1500-talet?

Dag Retsö, docent i ekonomisk historia, gör en djupdykning i tidigare okända historiska dokument.

mark-rhinard

Professor Mark Rhinard wins grant for five-year project

Professor Mark Rhinard wins grant on risk governance and securitization in climate change adaptation.

JohanYvonneFiaSofie

Vetenskapsrådet beviljar 5,5 miljoner till projekt om arbetsmarknadsrelationer

Projektet ”Mellan fritt och ofritt arbete. Arbetsmarknadsrelationer och välfärdssamhälle i Sverige 1880–2022” har tilldelats 5,5 miljoner av Vetenskapsrådet.

Johan Paulina

FORTE beviljar anslag till två projekt

Paulina de los Reyes projekt "Ung på jobbet. Instabila anställningar, arbetsmiljö och (o)hållbara arbetsplatser inom detaljhandel" erhåller 4,2 miljoner kr och Johan Svanbergs projekt ”Facklig internationalism och internationell arbetsgivarlojalitet. Den svenska teko-sektorn och Europaintegrationerna 1957–1995” erhåller 3,8 miljoner kr.

Coercion

EU funding for “Worlds of Related Coercions in Work”

Fia Sundevall, associate professor at the Dept. of Economic History & International relations, is part of a large international research network – "Worlds of Related Coercions in work" – which was recently approved funding from the EU's framework programmes (COST actions).

Lisa Dellmuth

Lisa Dellmuth beviljas forskningsanslag från Formas

Formas har i årets stora utlysning om "Vägar framåt: Nationella forskningsprogrammet om klimat" beviljat Lisa Dellmuth 9,7 mkr för projektet "Glokaliseringen av klimatstyrning: Rollen av integrerad styrning för en rättvis och legitim anpassning till klimatsäkerhetsrisker".

Elin Jakobsson

Första doktorsexamen inom internationella relationer i Sverige

Elin Jakobsson disputerar vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer 19/10 -18