Att hitta hittills okända historiska dokument hör inte till vanligheterna, särskilt inte från medeltiden. Men härom året hittade vi inte mindre än tre sådana av stort ekonomiskhistoriskt intresse i danska Rigsarkivet: en räkenskapsbok för Uppsala län 1433 (bilden), en förteckning över livsmedelskonsumtion på Västerås slott 1517-1520 och inventarielistor från Stegeholms slott 1520 och 1521. Sammantaget bidrar de till viktig kunskap om senmedeltidens finansförvaltning och levnadsstandard i Sverige. 

Läs mer: Om livsmedelsförsörjning och näringsstandard på Västerås slott 1517-1520