Mark Rhinard
https://www.ekohist.su.se/forskning/publikationer/is-covid-19-a-one-off-not-likely-1.497106

Lisa Dellmuth
Zhou, J., Dellmuth, L.M., Adams, K.M., Neset, T.-S., von Uexkull, N., "The geopolitics of food security: Barriers to the Sustainable Development Goal of Zero Hunger", SIPRI Insights on Peace & Security, 11 (2020).

Susan Jackson
Militarized responses make it difficult to address the problems in the existing socio-economic political system so that we lessen the chances of facing this kind of widespread lack of preparedness in the future. Drs Susan T Jackson (Stockholm) and Christoph Laucht (Swansea) offer some recommendations on how to move away from soldiering the pandemic.
http://www.historyandpolicy.org/opinion-articles/articles/soldiering-a-pandemic-the-threat-of-militarized-rhetoric-in-addressing-covid-19

Bo Franzén
Coronakrisens stödpaket skapar statsskulder på tusentals miljarder kronor. Av statsskuldens historia, som tog sin början i Italien runt år 1500, lär vi oss att den kan leda till depression. Men för de nationalstater som använt systemet rätt har det också skapat resurser av en helt ny magnitud.
https://www.svd.se/statsskulden--ett-mynt-med-dubbla-ansikten

Jonathan Feldman
The covid-19 crisis has created a pressing demand for ventilators and other health equipment on a global basis. Our security is threatened in ways that traditional security and even health systems can't address. This contradiction suggests that we convert resources from these traditional security platforms into new areas for health and security: 
https://portside.org/2020-03-28/corona-virus-and-limits-market-convert-defense-and-other-industries-fight-new-security

This article argues that there are certain technical or economic criteria which can be supported by different forms of political mobilization. The article explains how security and health can be expanded through such platforms.
https://www.socialeurope.eu/transnational-social-production-networks-an-answer-to-the-coronavirus-security-crisis

Att kommunicera samhällsviktig information på olika språk är inte tillräckligt för att nå ut till utsatta grupper. Myndigheterna behöver ordentligare strukturer för information innan nästa kris drabbar oss, skriver fyra forskare.
https://www.svd.se/information-pa-olika-sprak-racker-inte?fbclid=IwAR0OQTt8hrRD8oxYQ6LVj1oKYoT4gxnrl26qMrmspyUskomxyfLaXH1qkQo

Lars Ahnland
https://www.dn.se/debatt/forvanande-att-regeringen-bara-loser-naringslivets-kris/
https://www.dn.se/debatt/nej-trenden-ar-inte-konstant-sedan-palmes-dagar/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=7451532
http://flamman.se/a/karantanpodd-6-den-offentliga-sektorns-del-av-bnp-maste-vaxa

Louise Bengtsson
https://www.ui.se/utrikesmagasinet/analyser/2020/april/svar-balansgang-for-eus-smittskyddsexperter/

Rasmus Fleischer
Artikel i Dagens ETC om “immunologisk diskriminering” - planerna på att utfärda “immunitetspass” - och vad sådant kan få för följder, inklusive en historisk utvikning.
https://www.etc.se/ekonomi/antikroppar-ekonomisk-hardvaluta

Paulina de los Reyes
Artikel i Clarté Nr 1/2020: Chile har länge betraktats som ett av nyliberalismens mest lyckade exempel. För inte så länge sen beskrevs landet som ”en oas” av president Sebastian Piñera. Ingen skulle använda en sådan metafor idag. Den 18 oktober 2019 exploderade missnöjet över en samhällsmodell som gör många människors vardag allt svårare. Institutionernas misslyckande med att infria människors förväntningar om förbättringar har också resulterat i en utbredd misstro mot det politiska systemet. Den fråga många ställer sig i dag är vad som kommer att hända nu när corona-viruset når ett Chile med skrala sjukvårdsresurser och en regering som förlorat medborgarnas förtroende och stöd. 

Karina Shyrokykh
The Eastern Partnership and Russia in the post-COVID world - on Covid-19 and its impact on the EU relations with its neighbours.
https://neweasterneurope.eu/2020/07/07/the-eastern-partnership-and-russia-in-the-post-covid-world/

Klas A.M. Eriksson
Den digitala revolutionen slår igenom på bred front genom pandemin
http://tidskriftenrespons.se/artikel/den-digitala-revolutionen-slar-igenom-pa-bred-front-genom-pandemin/