Publikationer

Publikationer

På DiVA kan du söka efter och hitta publikationer på Stockholms universitet. Följ länkarna nedan för att snabbt hitta samtliga eller utvalda publikationer för Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Publikationsnyheter

Klara Arnberg medförfattare till ny bok om den svenska pornografins historia

För 50 år sedan avkriminaliserades pornografin i Sverig vilket uppmärksammas i den nya boken "Såra tukt och sedlighet: Hundra år av pornografi i Sverige”.

Hur betraktade NATO de alliansfria och de neutrala staterna under kalla kriget?

Magnus Petersson diskuterar denna fråga i ett kapitel i den nyligen publicerade boken "The Soviet Union and Cold War Neutrality and Nonalignment in Europe".

Ny publikation av Magnus Petersson om hur pandemin påverkat försvaret

Franska utrikespolitiska institutet har publicerat en rapport om hur pandemin har påverkat försvarspolitiken i Europa. Institutionens prefekt, Magnus Petersson, har skrivit kapitlet om Sverige. 

Informella hierarkier, könade praktiker och ojämlikhet i akademin

Ny rapport av professor Paulina de los Reyes och fil doktor Stina Malmén lanserad på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten.

New study in PNAS about multilateral climate-related aid 

IR researchers Lisa Dellmuth, Elisabeth Rosvold and Nina von Uexkull have published a new study in PNAS showing that climate-related aid provided by the UN is driven by humanitarian need rather than by strategic donor interests.

Stefan Borg - new article on Israeli drone warfare

Stefan Borg, Associate Professor in International Relations, recently published the article "Assembling Israeli drone warfare: Loitering surveillance and operational sustainability” in Security Dialogue.

Sebastian Larsson - 'The Civil Paradox'

Sebastian Larsson recently published the article 'The Civil Paradox' in the International Journal of Migration and Border Studies. The article critically analyses the role of so-called civil security for arms companies.

Professor Mark Rhinard wins Best Article in 2019 prize

The article ‘The Crisisification of Policy‐making in the European Union’ has won the Best Article in 2019 prize from the Journal of Common Market Studiea.

Översvämningar i Europa under 500 år

Dag Retsö, docent vid Institutionen för ekonomisk historiska och internationella relationer, Stockholms universitet, har medverkat i en uppmärksammad studie om översvämningar i Europa under de senaste 500 åren.

Ny forskningsrapport om eurozonens reformering

Lisa Dellmuth, Jonas Tallberg och Magnus Lundgren har författat forskningsrapporten ”State Interests and Bargaining Power in the Reform of the Eurozone”, nyligen publicerad av Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps).  

Nordic ‘Societal Security’ – is there a Nordic Way of protecting populations?

Mark Rhinard and Sebastian Larsson co-edit this new book examining whether Nordic countries share discourses and practices related to protecting their populations from security threats.

Communication and normalizing political violence

Department-affiliated researcher Susan T Jackson spearheads new international Forum publication on communication and normalizing political violence.

Johan Svanberg med ny artikel i International Review of Social History

I artikeln undersöker Johan Svanberg Europaintegrationen efter andra världskriget i ett internationellt fackligt perspektiv.

The wage share and government job creation in Sweden, 1900–2016

Lars Ahnland, PhD in Economic History, has recently published an article in Labor History on The wage share and government job creation in Sweden, 1900–2016

Stockholms fastighetspriser över 200 år

Det råder föga tvivel om att fastighetspriserna i Stockholm ökat kraftigt under 2000-talet, men hur ser utvecklingen ut över längre tidsperioder?

Is COVID-19 a one-off? Not likely.

Professor Mark Rhinard et al. has just published a new article in which he and his colleagues identify a new generation of 'creeping crises' in different issue areas. 

IR Ph.D. researcher contributes to IPCC Climate Change Report

Jorge Rodriguez Morales has recently contributed to the IPCC’s Special Report on Climate Change and Land.

The Political Economy of Agrarian Change in Latin America

The new book by Matilda Baraibar is an original contribution to the discussion about agro-food exporting governmental policy in Argentina, Paraguay, and Uruguay.

Fia Sundevall

Fia Sundevall, researcher at the department, is the co-author of a newly published article on gender and conscription in Sweden.

Mark Rhinard and Louise Bengtsson published in West European Politics

Mark Rhinard and Louise Bengtsson, both of the Department of Economic History and International Relations, have just published an article in the leading journal West European Politics about how health cooperation in Europe over the past two decades has become primarily characterized by a focus on “health security”.

Matilda Baraibar

(medförfattare) “Toward understanding the dynamics of land change in Latin America: potential utility of a resilience approach for building archetypes of land-systems change” Ecology and Society, 2019, 24 (1):17 

Markus Lundström

"The political economy of meat"  Journal of Agricultural and Environmental Ethics