Efter beslut av ledningsgruppen kommer endast abstraktet av studenternas uppsatser att registreras i DiVA. Själva uppsatsen förvaras som PDF fil på institutionens server. Ett fysiskt exemplar skrivs ut och arkiveras först lokalt hos institutionen. Uppsatserna ska därefter årsvis sändas till Universitetets arkiv för arkivering.

Abstrakt för uppsatser skrivna 2012 finns nu att söka i DiVA.

MS Wordmall för studentuppsats. Observera att mallen kan användas för samtliga inlämningsuppgifter.

DiVA ansvarig på Ekonomisk historiska Institutionen: studentexpedition@ekohist.su.se