• Yvonne Svanström - kapitel i bok “From Contested to Consensus: Swedish Politics on Prostitution and Trafficking”, i red. Eilís Ward and Gillian Wylie, The Politics of Neo-Abolitionism: prostitution, feminism and the state, (Routledge, 2017).

 • Yvonne Svanström - kapitel i bok ”Prostitution in Stockholm Continuity and Change” i Sex Sold in World Cities 1600s – 2000s, red. Magaly Rodríguez García Lex Heerma van Voss och Elise van Nederveen Meerkerk (Brill, 2017), 31 sidor.

 • Yvonne Svanström - kapitel i bok ”Undersökningsdesign”, (tillsammans med Martin Gustavsson) i Martin Gustavsson och Yvonne Svanström (red.), Metod: guide för historiska studier (Studentlitteratur 2018), 

 • Bok/redaktörskap: Martin Gustavsson och Yvonne Svanström (red.), Metod: guide för historiska studier (Studentlitteratur 2018)

 • Klara Arnberg published an article in Scandinavian Economic History Review https://doi.org/10.1080/03585522.2018.1467340) on the notion of Mrs Consumer in Swedish advertising publications, 1900-1939.

 • Klara Arnberg published an article (with Orsi Husz) in History of Retailing (https://doi.org/10.1080/2373518X.2018.1449922) and Consumption on window display and the transfer of commercial knowledge in early twentieth-century Sweden.

 • Sven Hellroth, Ph D in Economic History, published an article in Arbetsmarknad & Arbetsliv on the activity report as a tool for understanding the job seeking behaviour of the unemployed (in Swedish): Aktivitetsrapporten som källa till arbetslösas arbetssökande. https://www.kau.se/files/2018-01/A%26A_nr4_2017.pdf

 • Lisa Maria Dellmuth published a SIPRI Fact Sheet on the implications of existing research on global climate security governance for international policy-makers and knowledge gaps (with Maria-Therese Gustafsson, Niklas Bremberg, and Malin Mobjörk). https://www.sipri.org/sites/default/files/2017-12/fs_1712_igos_and_climate_security_0.pdf

 • Lisa Maria Dellmuth published an article in WIREs Climate Change (e497, doi:10.1002/wcc/496) that surveys the literature on global climate security governance, and discusses how social scientists can enhance knowledge about when and why intergovernmental organizations such as the United Nations address climate security challenges, and when they do so effectively (with Maria-Therese Gustafsson, Niklas Bremberg, and Malin Mobjörk). http://wires.wiley.com/WileyCDA/WiresArticle/wisId-WCC496.html

 • Lisa Maria Dellmuth published an article in the European Journal of Political Research (doi:10.1111/1475-6765.12215) on how the European Union can increase citizen support for its institutions through supranational spending programs (with Adam W. Chalmers). http://rdcu.be/DUtb

 • Department of Economic History members Louise Bengtsson, Stefan Borg, and Mark Rhinard published a study in European Security on the European Union’s early warning systems showing how those systems turn potential risks into actionable threats. https://goo.gl/JQAtWA

 • Department of Economic History members Sarah Backman and Mark Rhinard published an article in Journal of Contingencies and Crisis Management on the European Union’s capacities for managing different kinds of crises. https://goo.gl/9fMJJ4.

 • Mark Rhinard, Professor of International Relations in the Department of Economic History, wrote a chapter in the Routledge Handbook of European Public Policy, on the European Commission’s role in shaping EU outcomes. https://goo.gl/yVoMjb

 • Bortom kravallerna : Konflikt, tillhörighet och representation i Husby av Paulina de los Reyes, Magnus Hörnqvist, Markus Lundström, Marcus Lauri, Kristina Boréus, Alejandro Gonzalez, Janne Flyghed. Husbyoroligheternas specifika karaktär och hur sociala konflikter som dessa ska kunna förstås. Bokens sju författare är verksamma inom ämnena ekonomisk historia, statsvetenskap och kriminologi. De har alla arbetat ideellt med projektet. Länk.

 • Rhinard, Mark, Bossong, Raphael (eds.) (2016), Theorizing Internal Security in the European Union. This publication is an essential reference text for understanding and explaining EU cooperation on internal security matters, combining mainstream and critical perspectives. Link to publication.

 • Dellmuth, Lisa M., Schraff, Dominik, and Stoffel, Michael F. (2016) "Distributive Politics, Electoral Institutions and European Structural and Investment Funding: Evidence from Italy and France". JCMS: Journal of Common Market Studies, doi: 10.1111/jcms.12433.

 • Paulina de los Reyes (2016) ”When feminism became gender equality and anti-racism turned into diversity management”  ingår i antologin “Challenging the myth of Gender Equality in Sweden” ed Lena Martinsson, Gabriele Griffin & Katarina Giritli Nygren. Länk.

 • En ny bok där några av institutionens och SU:s forskare medverkar har just kommit ut i Indien med titeln: Development and Regional Cooperation in Central Asia and South Asia: Euro Asian Perspectives, Pentagon Press, New Delhi 2016. Boken är resultatet av en konferens på temat jämförande regional utveckling, som ägde rum vid Jawaharlal Nehru University i New Delhi i mars 2014. 

 • Från Stockholms Universitet deltog Sideek Seyad, Thomas Jonter, Henrik Berglund och Per Hilding.  Finansiärer av konferensen och publikationen har varit ”Indian Council for Social Science Research, New Delhi” och ”Forum for Asian Studies, Stockholm University.”

 • HBT i Försvarsmakten: ny publikationFia Sundevall, forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen, har tillsammans med Alma Persson, forskare vid Tema Genus, Linköpings universitet, publicerat en vetenskaplig artikel om policyutvecklingen kring HBT-personal i Försvarsmakten 1944–2014. Artikeln bygger på forskning finansierad av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd samt Kungliga vetenskapsakademins stiftelser. Den kan laddas ner här.

 • Forskarna Klara Arnberg och Fia Sundevall, båda verksamma vid ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet, har tillsammans med Pia Laskar vid Linköpings universitet, redigerat den nya boken Sexualpolitiska nyckeltexter. För mer information, se här.

 • Antologin "Inte bara jämställdhet. Hinder och möjligheten i arbetslivet" (SOU 2014:34) red. Paulina de los Reyes, kan nu laddas ner från regeringens hemsida.

 • Mark Rhinard är aktuell med titeln: "Explaining EU Internal Security Cooperation. The Problem(s) of Producing Public Goods". Läs mer här.