Franska utrikespolitiska institutet  publicerade nyligen rapporten "Collective Collapse or Resilience? European Defense Priorities in the Pandemic Era" om hur pandemin har påverkat försvarspolitiken i Europa. 

Rapporten innehåller fallstudier från 10 europeiska länder och institutionens prefekt, Magnus Petersson, har skrivit kapitlet om Sverige.