För 50 år sedan avkriminaliserades pornografin i Sverig vilket uppmärksammas i den nya boken "Såra tukt och sedlighet: Hundra år av pornografi i Sverige”. Boken är en populärvetenskaplig sammanställning av fyra olika forskares studier av pornografin i Sverige från 1920-talet fram till nu. 

Från bokförlaget Natur och Kultur:
"Pornografins svenska historia innehåller många vändningar och starka känslor. Den involverar såväl politikens finrum som den torftigaste sexbutiken. Några har blivit rika på pornografin, andra har tvingats till den för att klara livhanken.

Den svenska synden, sexliberalism och feminism är exempel på idéer och strömningar som påverkat utvecklingen, liksom teknologiska fenomen som fotografi, film, tv, video och internet.

I denna första heltäckande skildring av modern svensk pornografihistoria ryms allt detta och mycket mer."


Läs och lyssna om boken här:
https://www.nok.se/titlar/a7/sara-tukt-och-sedlighet
https://sverigesradio.se/avsnitt/p4-extra-med-svjetlana-pastuhovic--14
https://www.ottar.se/porren-stridsamne-genom-historien

Intervjuer med Klara Arnberg: