Du kan själv söka fram avhandlingar i DiVA. DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 27 lärosäten.