– Vi kom fram till att de senaste tre decennierna var bland de mest översvämningsrika i Europa under de senaste 500 åren, och att denna period skiljer sig från tidigare perioder om man ser till omfattning, rådande lufttemperatur och säsongsvariationer, säger Dag Retsö.

Forskningen har gjorts för att undersöka om de senaste decenniernas många översvämningar i Europa kan passa in i ett större mönster av översvämningar de senaste 500 åren.

– För att förstå huruvida de senaste decennierna är exceptionella behöver man ta reda på vad som utmärkte översvämningsrika perioder tidigare i historien och jämföra dem med dagens. 

Rekonstruktionen baseras på en samling med skriftliga källor, både publicerade och opublicerade, som till exempel dagböcker, tidningsartiklar och brev.

– I klimathistorisk forskning finns det fördelar och nackdelar med både naturliga källor, som trädårsringar och isborrkärnor, och skriftliga källor. De förra går väldigt långt tillbaka i tiden, tusentals år, men har som regel inte någon detaljerad information om väder och klimat. De senare täcker i bästa fall bara de senaste tusen åren. Å andra sidan kan de berätta ganska exakt om när och var en översvämning inträffade och framförallt hur samhällen hanterade sådana händelser.

 


Bakom studien står 42 europeiska universitet och analysen är den första som har jämfört översvämningar över flera århundraden och publicerades i  den vetenskapliga tidskriften Nature. Läs hela studien här: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2478-3