Fördelade på avhandlingar, artiklar, nya publikationer, rapporter, Stockholm Papers in Economic History och övriga publikationer, se ingångarna här till vänster. Under övriga publikationer finns publikationer utgivna i publikatonsdatabasen OPUS av institutionens forskare.

För att hitta en publikation från Stockholms universitet kan du söka i universitetets publikationsdatabas DiVA.