Matilda Baraibar, doktor i ekonomisk historia, har fått beviljat anslag av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse för projektet  ”Unequal exchange and agrofood globalization: nitrogen, soybeans and Latin America”.  Studien syftar till att undersöka ett eventuellt ojämnt ekologiskt utbyte i världshandeln med soja.

I fokus står Latinamerika och kvävecykeln, från 1850 fram till idag. Studien ska fungera som ett komplement till det pågående forskningsprojektet ”The Miracle Bean: Agrofood globalization through the lens of the soybean”. Utöver Matilda ingår Lisa Deutsch (från Stockholm Resilience Center och Nordic Institute of Latin American Studies) i projektet. Det finns också en doktorandtjänst kopplad till projektet med sista ansökningsdag: 2020-06-10.