I rapporten ”Informella hierarkier, könade praktiker och ojämlikhet i akademin” av professor Paulina de los Reyes och fil doktor Stina Malmén presenteras en litteratur översikt och en pilotundersökning som belyser strukturella villkor, institutionella normer och individuella handlingar som upprätthåller ojämställdet inom akademin.

Rapporten genomfördes på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten. Läs hela rapporten här: https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/informella-hierarkier-konade-praktiker-och-ojamlikhet-i-akademin-20215