Aktuella forskningsprojekt

Bekönade rum. Mångdimensionella vandringar i stadens historia. Finansierias av Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademin. Projektledare: Rebecca Lennartsson, Stockholms stadmuseum. Projektdeltagare från Ekonomisk-historiska institutionen, SU: Klara Arnberg & Fia Sundevall.

Bidrag till sexualitetens ekonomiska historia. Projektet finansieras av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse. Projektledare: Klara Arnberg.

Crisis Sense-Making in International Relations: the case of the European Union. Projektet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Projektdeltagare: Mark Rhinard, Elin Jakobsson, Louise Bengtsson.

Economic Growth and Unpaid Household Production in Sweden 1950-2010. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet: Projektledare är Rodney Edvinsson.

Ekonomiska kriser i historisk belysning Projektet finansieras av Torsten and Ragnar Söderberg Foundations. Projektledare: Rodney Edvinsson.

Elite communication and the social legitimacy of international organizations. Projektet finanserias av Vetenskapsrådet, 2016-2019. Projektledare: Lisa Maria Dellmuth

EU-REACHING OUT: Large Scale Threat and Crisis Management Outside of the European Union (2016-2019). Financed by European Union Horizon 2020 Framework Programme. Participants: Mark Rhinard, Stefan Borg, Sarah Backman.

EU-TRANSCRISIS:  Enhancing the European Union’s Transboundary Crisis Capacities (2014-2017).
Financed by European Union Horizon 2020 Framework Programme.
Participants: Mark Rhinard, Kajsa Hammargård, Sarah Backman.

Från fast egendom till lösöre - strategier för ökat ekonomisk handlingsutrymme i senmedeltidens Sverige. Projektet finansieras av Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse. Projektledare är Johanna Andersson Raeder.

Fritidsekonomi och markanvändning: Expansionen av markberoende fritidstjänster under efterkrigstiden. Finansieras med stipendiemedel från Handelsbankens forskningsstiftelser. Projektledare: Mats Morell.

From Local Champions to Global Players: The Dairy Sector in the Global Market – a comparative study of Denmark, France, New Zealand, Uruguay and Chile. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet. Projektledare: Ulf Jonsson.

Försörjningens resiliens - de agrara hushållen mellan samhälle och natur 1750-1900. Finansierat av Vetenskapsrådet. Projektledare: Professor Maths Isacson, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet. Projektdeltagare: Mats Morell Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet, Tommy Lennartsson, Centrum för biologisk mångfald, Sveriges Lantbruksuniversitet, Anna Dahlström Centrum för biologisk mångfald, Sveriges Lantbruksuniversitet, Marja Eriksson, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet, Iréne Flygare, Upplandsmuseet.

Generationsöverföring inom samiska renskötselföretag i Sverige från ca 1930 till nutid. Projektet finansieras av Formas i form av ett tvåårigt post-doc-stipendium. Projektledare: Eva Lotta Päiviö.

Genus i de nordiska försvarsorganisationen. Forskningsinitieringsprojekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Projektledare: Fia Sundevall, Ekonomisk-historiska institutionen, SU. Projektdeltagare: Anders Ahlbäck, Åbo Akademi (Finland);  Dag Ellingsen, Arbeidsforskningsinstituttet (Norge); Alma Persson, Linköpings universitet och Ulla-Britt Lilleaas, Universitet i Oslo (Norge).

Global nuclear vulnerability. Research project on the Cuban Missiles Crisis interpreted through primary sources, Research project headed by Bristol University. Project manager: Dr. Benoit Pelepides. Project participant: Thomas Jonter with the contribution, Sweden and the Cuban Missiles Crisis, 2014.

Hållbar utveckling i en förändrad geopolitisk era: Utmaningar och möjligheter för Sverige (MISTRA GEOPOLITICS). Projektet finanseras av Mistra. Projektledare för Stockholms universitet är Lisa Dellmuth. Karin Bäckstrand, Lisa Dellmuth, Andreas Duit och Maria-Therese Gustafsson deltar från Stockholms universitet och ingår i ett forskningsamarbete med Joakim Palme från Uppsala universitet.

Initiating Academic Programs in Nuclear Non-Proliferation in Russia and Ukraine, a cooperation between The Swedish Radiation and Safety Authority, International Atomic Energy Association (IAEA), James Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS), Monterey, and Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Project manager: Professor Thomas Jonter.

International cooperation and complex security challenges. Finansierat av Utrikespolitiska institutet. Projektledare: Mark Rhinard. Projektdeltagare: Elin Jakobsson

Järnet och riksbildningen. Projektet finansierat av Jernkontoret. Projektdeltagare från Ekonomisk-historiska institutionen, Bo Franzén.

Konjunkturinstitutets tillkomst. Projektledare Sven Hellroth, Finansierat av KVA Söderströms donationsfond.

Mad Women: Genus- och sexualitetsperspektiv på reklam och marknadsföring i Sverige 1850-2010. Projektet finansieras av FORTE. Projektledare: Klara Arnberg.

NordSTEVA Centre of Excellence on Security Technologies and Societal Values (2014-2019). The project is financed by the Nordic Council. Project participants: Mark Rhinard, Thomas Jonter, Jonatan Stiglund and Sarah Backman.

Nuclear International History Project, Research grants from Carnegie Corporation, New York, 2013-. Project manager: Dr. Christian Ostermann, Woodrow Wilson Center for International Scholars. Project participant: Thomas Jonter.

Power Shift East Asia: Soft Power Analysis. The project is financed by the Marianne and Marcus Wallenberg Foundation and based at the Swedish Institute of International Affairs and the Swedish Defence University. Participants from the Economic History Department: Stephanie Christine Winkler.

Public Investment and Social Capital. Do European Structural and Cohesion Funds Enhance Social Capital in European Regions? This project is funded by the Regional Studies Association from 2015-2017. Principal investigator: Lisa M. Dellmuth.

På jakt efter ett ”icke-arbete”: modernitet, kön och etnicitet i det avlönade hushållsarbetet. Projektet finansieras av Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse. Projektledare: Emma Strollo.

Real Property and Movable Goods in Late Medieval Sweden. Finansierat av Vetenskapsrådet. Projektledare: Gabriella Bjarne Larsson, Historiska institutionen SU. Deltagare: Johanna Andersson Raeder, Johan Söderberg.

Research network - A comparative study of economic integration within the South Asian Association for Regional Integration (SAARC) and European Union (EU). (Planeringsanslag från Områdesnämnden för samhällsvetenskap och humaniora, SU: Projektledare & deltagare Per Hilding, Ekonomisk-historiska institutionen, Sideek Seyad, Juridiska institutionen.

Rötterna till den europeiska ekonomiska dominansen 1200-1820. Finansieras av Vetenskapsrådet. Projektledare: Johan Söderberg. Övriga deltagare: Professor Janken Myrdal, Sveriges lantbruksuniversitet, Ultuna, Rodney Edvinsson, Ekonomisk-historiska institutionen.

Savings in the wardrobe - Changes in the value and life cycle of clothes 1790-1910. Project is funded by Jan Wallander and Tom Hedelius Foundation, Åke Wiberg Foundation. This research project deals with reuse of clothes and the organization of second-hand trade in relation to changes in production, consumption and social dynamics. The purpose is to problematize commodities as storage of values and the life-cycle of goods in a long-term perspective. The research project relates to issues of ecological and economic sustainability. Researchers: Pernilla Jonsson, Kristina Lilja, and Ylva Sjöstrand.

Stockholm and Dublin in the global political economy since 1975: Urban politics and economic restructuring in a changing global context. Finansieras av Vetenskapsrådet. Projektledare: Camilla Elmhorn.

Teoretiska bidrag till sexualitetens ekonomiska historia. Postdoc-projekt finansierat av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse (2011-). Projektledare: Klara Arnberg.

TRANSCRISIS: Enhancing the European Union’s Transboundary Crisis Capacities (2014-2017). Finansierat av EU Horizon 2020. Projektdeltagare: Mark Rhinard, Kajsa Hammagård, Louise Bengtsson och Markus Lyckman.

Understanding Transboundary Crisis Management. Finansierat av EU Horizon 2020. Projektledare: Mark Rhinard.

Valsedeln och fattigvården: rösträttens ekonomiska skiktning efter 1921. Finansieras av Torsten Söderbergs stiftelse. Projektledare: Fia Sundevall

Välfärdens förhistoria: levnadsstandard, kris och skattetryck 1300-1600. Finansieras av Handelsbankens forskningsstiftelser, Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse. Projektledare: Johan Söderberg. Övriga deltagare: Bo Franzén, Dag Retsö, Rodney Edvinsson.

 

 

Nyligen avslutade projekt

Bidrag till Fältstudier, Brasilien. Finansiär Tom Hedelius stiftelse, Handelsbanken. Projektdeltagare, Markus Lundström.

Culture and Capacity - Drought and Gender Differentiated Vulnerability of Rural Poor in Nicaragua, 1970-2010. Projektet finansierat av Sida/Sarec. Projektledare: Ronny Pettersson. Projektdeltagare: Lisa Segnestam.

Där pojkar blev män - kön, medborgarskap och värnplikt. Projektet finansieras av Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse. Projektledare: Fia Sundevall.

HBT-personers villkor i Försvarsmakten: kontinuitet och förändring. Projektet finansieras av Kungliga vetenskapsakademins fonder. Projektledare: Fia Sundevall. Projektdeltagare Alma Persson (Tema Genus, Linköpings universitet).

Heteronormativitet i Försvarsmakten: uttryck, varaktighet och konsekvenser, 1900-2010. Projektet finansieras av FORTE/Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Projektledare: Fia Sundevall

Lumpen - identitet och materiella minnen. Projektet finansieras av Statens kulturråd och Riksbankens jubileumsfond. Projektledare: Anna Maria Forsberg, Armémuseum. Projektdeltagare från Ekonomisk-historiska institutionen: Fia Sundevall

Myndigheters ingripande i arbetskonflikter 1899-1938. Finansierat av Åke Wibergs stiftelse. Projektledare: Leif Wegerman

Nya perspektiv på sexualpolitisk historia. Forskningsinitieringsprojekt finansieras av Riksbankens jubileumsfond. Projektledare: Fia Sundevall. Projektdeltagare: Klara Arnberg och Pia Laskar Tema Genus, Linköpings universitet.

Prickningsannonser i svensk arbetarpress. Finansieras av Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning. Projektledare: Leif Wegerman

Rädd på jobbet: genus, hot och våld i arbetslivet. Projektet finansieras av AFA försäkring. Projektledare: Paulina de los Reyes. Övriga deltagare: Alejandro González, Annette Thörnquist

Veteranstatistik. Finansieras av Försvarsmakten. Projektledare: Lena Molin, FOI/Totalförsvarets forskningsinstitut. Projektdeltagare från Ekonomisk-historiska institutionen: Fia Sundevall.

Sexualpolitiska nyckeltexter. Projektet finansieras av Kungliga vetenskapsakademins fonder. Projektledare: Klara Arnberg. Projektdeltagare: Fia Sundevall och Pia Laskar, Tema Genus, Linköpings universitet.

Soybean chain in contemporary agro-food globalization. Finansieras av FORMAS. Projektledare: Ulf Jonsson. Projektdeltagare: Matilda Baraibar.

Sweden and the Bomb. The Swedish Plans to Acquire Nuclear Weapons, 1945-1968. Finansieras av Vetenskapsrådet. Projektledare: Thomas Jonter