Flera forskare vid institutionen är involverade i forskningsgrupper, varav klimatgruppen länkar ekonomisk historia och internationella relationer.