Bild på deltagarna i Medeltidsgruppen
Deltagarna i Medeltidsgruppen, från vänster, Dag Retsö, Johanna Andersson Raeder, Bo Franzén samt Johan Söderberg. Saknas på bilden gör Ulrica Söderlind samt Rodney Edvinsson. Foto Kelly Biddle.
 

 

Att se det medeltida Sverige som en del av medeltidens Europa är centralt för oss. Vi fyra på bilden genomförde bland annat åren 2005-2008 forskningsprogrammet ”Marknader och regioner i medeltidens Sverige”.

Slutrapport Marknader och regioner (23 Kb)

Det finansierades av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse och nedan återfinns dokumentet (pdf-fil) till en populärt hållen sammanfattning av de vetenskapliga rapporter (böcker och uppsatser) som våra arbeten resulterade i.

Nyligen avslutade vi ett annat forskningsprogram tack vare vidare generöst stöd från samma finansiär som ovan. Det projektet gick under namnet  Jordpris och jordränta i Sverige under medeltid och tidigmodern tid.

Slutrapport Jordpris och jordränta i Sverige under medeltid och tidigmodern tid (18 Kb)

Rodney Edvinsson har i allmänhetens tjänst skapat en prisomräknare för åren 1290 till 2009 på www.historia.se som är en del av Riksbankens hemsida. Där kan i stort sett vilket historiskt svenskt pris som helst räknas om till sitt värde vid vilken tidpunkt som helst! Den webbsidan redovisar samtidigt det vetenskapliga underlag som omräkningarna bygger på, inklusive källkritiska aspekter som förstås utgör en nödvändighet vid alla omräkningar över så långa tidsrymder.

Andra intressanta seriösa länkar återfinns på Centrum för medeltidsstudier från Historiska institutionen på humanistisk fakulteten och på Riksarkivets medeltidsavdelning som digitaliserat stora delar av sin samling av diplom (officiella urkunder) på http://www.nad.riksarkivet.se/sdhk.

Se även dokumenten nedan för rapporter och minnesanteckningar.