Ekonomisk-historiska genusseminariet inledde sin verksamhet våren 2019 och träffas ca 2 ggr per termin.

Kontaktperson är docent Fia Sundevall fia.sundevall@ekohist.su.se

 

Program VT 2021

10 februari kl. 9–11 på Zoom: Doktorandstafett.
Vad är på gång inom genus- och ekonomisk historia? På detta seminarium ger vi plats åt doktorander som skriver eller planerar avhandlingsprojekt i med genusperspektiv i ekonomisk-historiska (inkl. i EH-ämnen inom andra discipliner än EH). Syftet är att inventera pågående doktorandprojekt inom området samt ge doktoranderna ifråga möjlighet att knyta kontakter med varandra.

Vill du presentera? Anmäl dig med namn och en kort rubrik (tex preliminär avhandlingstitel) senast den 31 januari till Fia Sundevall (mailadress ovan).

Vill du lyssna och/eller vara med på genus- och ekonomiskhistoriska seminariets mailinglista? Maila Fia Sundevall (mailadress ovan).

25 maj kl. 13–15 (på Zoom eller på SU, beroende på pandemiläget): tba