Forskningen och forskarutbildningen vid institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer kännetecknas av en stor bredd. Här nedan hittar du information om vad det innebär att gå forskarutbildning vid vår institution, aktuella utlysningar för doktorandplatser och hur man gör för att söka. I flikarna till vänster hittar du mer information för de specifika utbildningarna i ekonomisk historia samt internationella relationer.

I flikarna till vänster kan du hitta mer information om de två utbildningarna. 

 

Research plan for applications for doctoral studies – template