Pågående forskningsprojekt

Pågående forskningsprojekt

Steel

Mellan facklig internationalism och nationalism

Europeiska marknadsintegrationen och efterkrigstidens migrationer, yrkesinternationaler och svenska fackförbund.

Koklotta

Till konsumtionens försvar: Reklam, genus och medborgarskap i Sverige under andra världskriget

Syftet med projektet är att studera hur konsumtion, med hjälp av reklam, upprätthölls och transformerades i relation till genus och medborgarskap under krisåren 1939–1945.

life-insurance

The Business of Welfare: Life Insurance in Sweden 1850–1950

The project addresses the growth of the insurance business in Sweden and how insurers influenced social policy in the emerging welfare state.

arkivlådor

Inventering, gallring och iordningställning av unik samling källmaterial

Syftet med projektet är att under 2019 inventera, gallra och iordningställa en unik privat samling av nationalekonomisk och ekonomisk-historisk litteratur samt tillhörande arkivmaterial.

Bekönade rum

Bekönade rum – mångdimensionella vandringar i stadens historia

Bekönade rum är ett Stockholmsbaserat samarbetsprojekt mellan olika museer, arkiv och forskare och syftar till att historiskt källmaterial ska göras mer tillgängligt och sökbart för vidare forskning.

soybean

The Miracle Bean: Agrofood globalization through the lens of the soybean

This research inquiry into the historical evolution of the ubiquitous, yet often invisible, “miracle bean” - the soybean (Glycine max). The historical journey of the soybean sheds new light on the complex and uneven processes of agrofood globalization.

Gender equality, diversity and societal security

Institutionens forskare i projektet: Fia Sundevall. Övriga forskare: Dag Elingsen (Politihøgskolen; projektledare), Ulla-Britt Lilleaas (Oslo universitet), Beate Sløk-Andersen (Københavns universitet), Alma Persson (Linköpings Universitet) och Anders Ahlbäck (Åbo akademi, Finland). Finansiär: NordForsk.

Den könsneutrala värnpliktens infrastruktur, implementering och historiska kontext

Institutionens forskare i projektet: Fia Sundevall. Övriga forskare: Alma Persson (Linköpings universitet; projektledare). Finansiär: Vetenskapsrådet. Mer information här: https://www.swecris.se/betasearch/details/project/201701066VR