Avslutade avhandlingsprojekt

sandra

Disputation - Sandra Hellstrand

Fredagen 27/3 2020 försvarade Sandra Hellstrand framgångsrikt sin ekonomisk-historiska avhandling "Lärlingsfrågan: institutionell förändring, ekonomiska föreställningar och historiska begrepp i den svenska debatten om lärlingsutbildningen, 1890-1917".

Erik Hegelund

Disputation - Erik Hegelund

I en ny avhandling i ekonomisk historia studerar Erik Hegelund mönster och drivkrafter för kort- och långsiktiga förändringar i makroekonomin.

Stina Malmén

Disputation - Stina Malmén

Den 3/5 disputerar Stina Malmén med avhandlingen "I företagshistoriens marginaler: familj, fostran och fortlevnad i sekelskiftets dynastier".