Från vänster: Thomas Jonter, Yvonne Svanström, Emma Rosengren, Cecilia Åse och Mark Rhinard.

Idag har Emma Rosengren framgångsrikt försvarat sin avhandling "Gendering Nuclear Disarmament. Identity and Disarmament in Sweden during the Cold War" vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer på Stockholms universitet. Vi säger stort grattis och lycka till i framtiden!

Läs hela avhandlingen här