Den här typen av frågor undervisar och forskar vi på i ekonomisk historia och internationella relationer. Ekonomisk historia är ett brett ämne. Det syns inte minst genom den forskning som bedrivs här hos oss. Pågående forskning tar upp skilda ämnen som t ex arbetslivets förändring, sexhandel, globaliseringens effekter, urbanhistoria, konsumtionshistoria, barnens roll i det ekonomiska systemet och mer generellt om ekonomisk/social utveckling från medeltiden fram till idag. Grundläggande för oss ekonomhistoriker är studiet av strukturella och institutionella förändringar över tid, där makt- och resursfördelningen på olika nivåer, globalt, lokalt och även inom familjen, är centralt.