Forskning

Forskning

Vid institutionen för ekonomisk historiska och internationella relationer bedrivs forskning inom flera olika områden, men är huvudsakligen koncentrerad till områdena Ekonomisk historia och Internationell politisk ekonomi.

Research