Forskning

Forskning

Vid institutionen för ekonomisk historiska och internationella relationer bedrivs forskning inom flera olika områden, men är huvudsakligen koncentrerad till områdena Ekonomisk historia och Internationell politisk ekonomi.

Forskningsnyheter

Johan Paulina

FORTE beviljar anslag till två projekt

Paulina de los Reyes projekt "Ung på jobbet. Instabila anställningar, arbetsmiljö och (o)hållbara arbetsplatser inom detaljhandel" erhåller 4,2 miljoner kr och Johan Svanbergs projekt ”Facklig internationalism och internationell arbetsgivarlojalitet. Den svenska teko-sektorn och Europaintegrationerna 1957–1995” erhåller 3,8 miljoner kr.

Coercion

EU funding for “Worlds of Related Coercions in Work”

Fia Sundevall, associate professor at the Dept. of Economic History & International relations, is part of a large international research network – "Worlds of Related Coercions in work" – which was recently approved funding from the EU's framework programmes (COST actions).

Lisa Dellmuth

Lisa Dellmuth beviljas forskningsanslag från Formas

Formas har i årets stora utlysning om "Vägar framåt: Nationella forskningsprogrammet om klimat" beviljat Lisa Dellmuth 9,7 mkr för projektet "Glokaliseringen av klimatstyrning: Rollen av integrerad styrning för en rättvis och legitim anpassning till klimatsäkerhetsrisker".

Elin Jakobsson

Första doktorsexamen inom internationella relationer i Sverige

Elin Jakobsson disputerar vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer 19/10 -18