Enligt beslut i institutionens styrelse16/2 2015 kommer institutionen fr. o. m. HT 2015 att tillämpa ett s. k. meritvärderingssystem. Det innebär att studenter som hädanefter söker till EHII och IRII kommer att rankas i enlighet med delkursbetygen från EHI respektive IRI, samt studenter som söker till EHIII och IRIII kommer att rankas i enlighet med delkursbetygen från EHI och EHII respektive IRI och IRII. Observera att detta inte har något med behörighet att göra utan med urvalet inför antagningen.
Vid ev. frågor, kontakta studierektor Dag Retsö (för EH) eller studierektor Akhil Malaki (för IR). Se även bifogade filen nedan.