Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
SU-logo

Universitetslektor med prefektansvar i ekonomisk historia

Anställningen omfattar forskning, undervisning och handledning. I arbetsuppgifterna ingår tidsbegränsat ledningsuppdrag som prefekt vid institutionen under minst 3 år med möjlighet till förlängning.

Chart

Programanslag på 2 miljoner kronor

Forskare på institutionen har tilldelats ett programanslag på 2 miljoner kronor för projektet ”Swedish housing prices from the Middle Ages to the present: Long term trends and fluctuations”.

kor och vindkraft

Doktorand i internationella relationer med inriktning mot miljöpolitik

Forskarutbildningen i internationella relationer vid Stockholms universitet (SU) utlyser en plats med inriktning mot miljöpolitik. Doktorandplatsen är heltidsfinansierad under fyra år med början i september 2019. 

Sommarkurs

Sommarkurs - Genus, makt och arbete i Sverige 1800–2000

Nu öppen för sen anmälan! Kursen ger en bred introduktion till och grundläggande kunskaper om Sveriges ekonomiska historia ur ett genusperspektiv. I centrum för kursen står förändringar och kontinuiteter i genusrelationernas utveckling i Sverige sedan 1800-talet, med särskilt fokus på arbete och försörjning.

Program och kurser

Till utbildningskatalogen
Scheman

Information till dig som student

Mitt su se