Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Viktiga datum inför vårterminen 2019

Här hittar du ansökningstider, startdatum mm för vårterminen 2019.

Sommarkurs

Sommarkurs - Genus, makt och arbete i Sverige 1800–2000

Kursen ger en bred introduktion till och grundläggande kunskaper om Sveriges ekonomiska historia ur ett genusperspektiv. I centrum för kursen står förändringar och kontinuiteter i genusrelationernas utveckling i Sverige sedan 1800-talet, med särskilt fokus på arbete och försörjning.

vete

Postdoktor sökes i internationella relationer, med inriktning mot miljöpolitik

Projektet Glokalisering av klimatstyrning: Rollen av integrerad styrning för en rättvis och legitim anpassning till klimatrisker är finansierat av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas). Syftet med projektet är att förstå orsakerna och effekterna av globala, integrerade styrmedel för lokal och nationell klimatanpassning, med särskilt fokus på processer i det globala syd.

Mark Rhinard

Professor Mark Rhinard awarded a major 4-year research grant

Professor Mark Rhinard has been awarded a major 4-year research grant to study ‘creeping crises’ in international affairs as a security problem. Research will focus on the transboundary interdependencies that shape crisis development, and will explore the capacities, legitimacy, and effectiveness of national, regional and international responses.

Scheman

OUR ENGLISH WEBPAGE

eNGLISH
SIS
Global utveckling

Mondo, Mina studier, Webmail

Mitt su se