Rum

: A924
Telefon: 08-16 22 70
Fax: 08-16 81 08
E-post: therese.nordlund@ekohist.su.se
Hemsida: plats för extern sajt
Adress: Se

Se även

Forskningsområden

Business history, genus, företagande, entreprenörskap, kvinnligt ledarskap.

Utvalda publikationer
Monografier

Broderskap i näringslivet: en studie om homosocialitet i Kung Orres Jaktklubb 1890-1960 (kommande bok 2010, ges ut av SEKEL bokförlag).

En osynlig företagshistoria: om direktörshustruns inflytande i svenskt näringsliv 1880-1960 (preliminär titel, kommande bok 2010, under arbete).

Att leda storföretag: en studie om social kompetens och entreprenörskap i näringslivet med fokus på Axel Ax:son Johnson och J. Sigfrid Edström, 1900-1950, (doktorsavhandling) Stockholm 2005: Almqvist & Wiksell.

Artiklar i peer-reviewade tidskrifter

”Företagarhustrun och hushållets organisation”, RIG nr 3, 2009.

”Ann-Ida – från grosshandlardotter Mark till redarhustru Broström”, peer-review artikel i Personhistorisk Tidskrift. Accepterad, publiceras 2010.

Tillsammans med Johan Söderberg, “Servants and bourgeois life in urban Sweden in the early twentieth century”, Scandinavian History Review. Accepterad, publiceras 2010.

Recension av David Landes, Dynastier, Historisk Tidskrift 2009: nr 1.

Recension av Företagaren som kulturbärare (red) Tomas Nilson & Martin Åberg, Historisk Tidskrift 2009: nr 1.

Recension av Thomas Mattis avhandling Professionella Patriarker, Scandinavian Economic History Review, Volume 56, Issue 3 2008.

Andra vetenskapliga artiklar

”Det samhällsbyggande ledarskapet: om storföretagares inflytande i några svenska kommuner 1900-1950”, Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg 12, nr 2, sommaren 2006.

”Att studera företagsledare: biografisk metod som hjälpmedel”, Personhistorisk Tidskrift 2006.

”Företagskultur och ledarskap: om Sigfrid Edström och Asea”, Bergslagshistoria (årsbok) årg 18/2006.

”Jakt och broderskap: J. Sigfrid Edström och Kung Orres Jaktklubb”, Idrott, historia och samhälle 2006.

”Axel Ax:son Johnson som opinionsbildare i politik och tidningspress”, Personhistorisk Tidskrift (2004) (1).

”Ledarskap och paternalism: Axel Ax:son Johnson och Avesta Jernverk”, Bergslagsarkiv 2000 (årg. 12).

Antologier

”Att undervisa i Business history” kommande artikel 2010, i en antologi under ledning av FD Paulina Rytkönen & FD Mikael Lönnborg vid Södertörns högskola.

”Kreativa kvinnor: om kvinnligt företagande under 1900-talets första hälft”, i Industriland: tolv forskare om när Sverige blev modernt (red) Jan af Geijerstam (Stockholm 2008).

”Att se det möjliga i något omöjligt: Axel Ax:son Johnson och Johnsonkoncernen”, "Bäste broder!": nätverk, entreprenörskap och innovation i svenskt näringsliv (red Ylva Hasselberg & Tom Petersson), Hedemora 2006: Gidlunds förlag.

Populärvetenskapliga artiklar

(urval)
”De okända fruarna på Asea”, Företagsminnen 2009.

”Linné - en vetenskaplig nytänkare”, 2006, författad för Stockholms universitet, http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=1266&a=7649.

Mediaframträdanden

(urval)
Jag medverkade i Tv-programmet REFLEX om krisen och brukssamhället Hällekis (21 april 2009 SVT2). Programledare Mikael Leijnegaard.

Min artikel ”Företagskultur och ledarskap: om Sigfrid Edström och Asea” gavs ut som ljudbok i MP3-format av Föreningen Bergslagsarkiv, ingår i ljudboken Bergslagshistoria: arkiven berättar: Englunds förlag 2009.

Jag medverkade i en film, Ledarna: Sveriges Chefsorganisation (2005) inför deras 100 årsjubileum (april 2005). I denna redogjorde jag för förmannens roll inom svensk industri och agerade som vetenskaplig faktaexpert.