Har du frågor om dina studier, vänd dig till Klara Andrée, amanuens vid Ekonomisk-historiska institutionen.
studieinfo@ekohist.su.se
Rum A982 (A-huset, plan 9)

Vänligen notera att tentautlämning och studieinformation under sommaren sker efter överenskommelse med institutionens amanuens.