Högre seminarium är ett forum för doktorander och institutionens forskare såväl som inbjudna gäster att presentera och diskutera sin pågående forskning kollegor emellan.

Som regel (med enstaka undantag) hålls seminariet mellan 13:00-14:30 i Rum A900. För en lista över höstterminens högre seminarier, se scheman nedan.