• Bortom kravallerna : Konflikt, tillhörighet och representation i Husby av Paulina de los Reyes, Magnus Hörnqvist, Markus Lundström, Marcus Lauri, Kristina Boréus, Alejandro Gonzalez, Janne Flyghed. Husbyoroligheternas specifika karaktär och hur sociala konflikter som dessa ska kunna förstås. Bokens sju författare är verksamma inom ämnena ekonomisk historia, statsvetenskap och kriminologi. De har alla arbetat ideellt med projektet. Länk.

  • Rhinard, Mark, Bossong, Raphael (eds.) (2016), Theorizing Internal Security in the European Union. This publication is an essential reference text for understanding and explaining EU cooperation on internal security matters, combining mainstream and critical perspectives. Link to publication.

  • Dellmuth, Lisa M., Schraff, Dominik, and Stoffel, Michael F. (2016) "Distributive Politics, Electoral Institutions and European Structural and Investment Funding: Evidence from Italy and France". JCMS: Journal of Common Market Studies, doi: 10.1111/jcms.12433.

  • Paulina de los Reyes (2016) ”When feminism became gender equality and anti-racism turned into diversity management”  ingår i antologin “Challenging the myth of Gender Equality in Sweden” ed Lena Martinsson, Gabriele Griffin & Katarina Giritli Nygren. Länk.

  • En ny bok där några av institutionens och SU:s forskare medverkar har just kommit ut i Indien med titeln: Development and Regional Cooperation in Central Asia and South Asia: Euro Asian Perspectives, Pentagon Press, New Delhi 2016. Boken är resultatet av en konferens på temat jämförande regional utveckling, som ägde rum vid Jawaharlal Nehru University i New Delhi i mars 2014. 

  • Från Stockholms Universitet deltog Sideek Seyad, Thomas Jonter, Henrik Berglund och Per Hilding.  Finansiärer av konferensen och publikationen har varit ”Indian Council for Social Science Research, New Delhi” och ”Forum for Asian Studies, Stockholm University.”

  • HBT i Försvarsmakten: ny publikationFia Sundevall, forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen, har tillsammans med Alma Persson, forskare vid Tema Genus, Linköpings universitet, publicerat en vetenskaplig artikel om policyutvecklingen kring HBT-personal i Försvarsmakten 1944–2014. Artikeln bygger på forskning finansierad av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd samt Kungliga vetenskapsakademins stiftelser. Den kan laddas ner här.

  • Forskarna Klara Arnberg och Fia Sundevall, båda verksamma vid ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet, har tillsammans med Pia Laskar vid Linköpings universitet, redigerat den nya boken Sexualpolitiska nyckeltexter. För mer information, se här.

  • Antologin "Inte bara jämställdhet. Hinder och möjligheten i arbetslivet" (SOU 2014:34) red. Paulina de los Reyes, kan nu laddas ner från regeringens hemsida.

  • Mark Rhinard är aktuell med titeln: "Explaining EU Internal Security Cooperation. The Problem(s) of Producing Public Goods". Läs mer här.