Rum: A 906
Telefon: 08-16 20 91
Fax: 08-16 81 08
E-post: paulina.de_los_reyes@ekohist.su.se
Hemsida: plats för extern sajt
Adress: Se

Se även

Forskningsområden

postkolonial feminism, intersektionalitet, global arbetsdelning, svensk modell och historieteori

Utvalda publikationer

(2010) Vad händer med jämställdheten? kritiska röster och nödvändiga dialoger (red)
(2009) Unga romers situation. Ungdomstyrelsen.
(2008) Mellan ord och handling. En kvalitativ studie av fackliga förhållningssätt till etnisk diskriminering. TCO-rapport.
(2008) Etnisk diskriminering i arbetslivet. Kunskapsläge och kunskapsbehov. LO
(2007) Framtidens feminismer. Intersektionella interventioner i den feministiska debatten. Tankekraft . Stockholm.(red tillsammans med Satu Gröndahl)
(2006) Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet. Rapport av utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. SOU 2006:37. Fritzes. Stockholm.
(2006) Arbetslivets (o)synliga murar. Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. SOU 2006:59. Fritzes. Stockholm.
(2005) Intersektionalitet. Teoretiska reflektioner över ojämlikhetens landskap. Liber.(tillsammans med Diana Mulinari)
(2005) Bortom vi och dem. Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering. SOU 2005:41. Fritzes. Stockholm.(red tillsammans med Masoud Kamali)
(2005) Olikhetens paradigm. Intersektionella perspektiv på o(jäm)likhetsskapande. Studentlitteratur. Lund. (red tillsammans med Lena Martinsson)
(2002) Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige. Atlas. Stockholm. (red tillsammans med Diana Mulinari och Irene Molina)
(2002) Vardagsdiskriminering och rasism i Sverige. Integrationsverket. Norrköping. (tilsammans med Mats Wingborg)
(2001) Diversity and Differentiation. Discourse, difference and construction of norms in Swedish research and public debate. SALTSA/Arbetslivsinstitutet. Stockholm.
(2001) Mångfald och differentiering. Diskurs, olikhet och normbildning inom svensk forskning och samhällsdebatt. SALTSA/Arbetslivsinstitutet, Stockholm.
(1992) The Rural Poor. Agrarian Changes and Survival Strategies in Chile 1973-1989. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Economic History, 34. 1992.
(2007) Att segla i motvind. En kvalitativ undersökning om strukturell diskriminering och vardagsrasism inom universitetsvärlden. Arbetsliv i omvandling 2007:5.
(2006) ”Global o(jäm)likhet och intersektionalitet. Om feministiska gränsdragningar och hegemoniska röster” i Tidskrift for Kjønnsforskning. Oslo.
(1998) ”I skärningspunkten mellan genus och etnicitet. Ett ekonomiskt historiskt perspektiv på invandrarkvinnor i Svenskt arbetsliv” i Arbetsmarknad och Arbetsliv Årgång 4 nr 1 1998. (1998)”Det problematiska systerskapet” i Historisk tidskrift 1998:3 ss 335-356
(2000) ”Folkhemmets Paradoxer. Genus och etnicitet i den svenska modellen” i Kvinnovetenskaplig tidskrift 2/2000.
(2000)”Diversity at work. Paradoxes, Possibilities and Problems in the Swedish Discourse on Diversity” i Economic and Industrial Democracy no 2/2000.
(2007) “Intersektionella perspektiv på etniska relationer” i Abby Peterson och Mikael Hjerm (red) Etnicitet. Perspektiv på samhället. Lund. Gleerups.
(2006) “Intersectionality and discrimination” i Panu Artemjeff and Kirsi Henriksson (eds.) Mainstreaming Equality and Non-Discrimination in Theory and Practise: Cosmo Print: Helsinki
(2005) ”Olika tider – ojämlika platser. Historia, tillväxt och arbete i det moderna paradigmet” i de los Reyes Paulina och Martinsson Lena (red) (2005) Olikhetens paradigm. Intersektionella perspektiv på o(jäm)likhetsskapande. Studentlitteratur. Lund.
(2004) ”Det problematiska systerskapet” i Christina Carlsson Wetterberg och Anna Jansdotter (red) Genushistoria. En historiografisk exposé. Lund. Studentlitteratur.
(2004) ”Kulturella stereotypier och våldsoffrens utsatthet” i Magnus Lindgren, Karl Åke Pettersson och Bo Hägglund (red) Utsatta och sårbara brottsoffer. Jure, Stockholm.
(2004) ”’Äntligen en vit man bland hottentotter!’ Kronprinsessans (vita) hjältar och feminismens blinda fläckar” i Oskar Pripp red ”Mångfald i kulturlivet”. Kulturdepartementet . Stockholm.
(2003) ”Neoliberalism, försörjningskris och (kvinnligt) motstånd” i 11/9 30 år sedan statskuppen i Chile, Nixon, Stockholm.
(2002) ” Jämställdhetens etniska gränser. Om patriarkala enklaver och kulturella frizoner” i Det slutna folkhemmet. Om etniska klyftor och blågul självbild, Tankesmedjan Agoras årsbok
(2002) ”Vem tar hand om barnen? Könsarbetsdelning och offentlig barnomsorg ur ett ekonomiskt historiskt perspektiv” i Andersson-Skog Lena, och Krantz Olle, Omvandlingens sekel. Perspektiv på ekonomi och samhälle i 1900-talets Sverige. Studentlitteratur. Lund.
(2002)”Den postkoloniala (o)ordningen” i Isacson M., och Morell M., Industrialismens tid. Ekonomisk historiska perspektiv på svensk industriell omvandling under 2000 år, Stockholm, SNS.
(2001)”Women and Migrants. Continuity and Change in Patterns of Female Migration in Latin America” in Pamela, Sharpe (ed) Women , Gender and Labour Migration: Historical and Global Perspectives, Routledge, London.ss 426-449
(1998) ”Mujeres latinoamericanas a fines del siglo XX. En busca de un nuevo contrato de género? i HAINA America Latina, Y las mujeres ? Iberoamerikanska institutet, Göteborg . ss 261-288
(1990)”Survival Strategies and Living Conditions among the Rural Population in the Seventh Region” i Hojman David J. ed Neo-liberal Agriculture in Rural Chile, MacMillan. Great Britain.